ขอใช้เนื้อที่ประชาสัมพันธ์ค่ายหน่อยนะคะ  เผื่อมีน้องๆที่นี่สนใจ

กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนอาเซียน-จีน:เส้นทางวัฒนธรรมจากจีนสู่อาเซียน (ASEAN-China Youth Camp: Cultural Trail from China to ASEAN) โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้แทน ๑ คน และเยาวชน ๔ คน จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ทั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ใน ๓ ประเทศเจ้าภาพ คือ ประเทศไทย สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาชนจีน


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน-จีน โดยสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ทางเว็บไซท์ www.m-culture.go.th

ดาวโหลดใบสมัคร

Comment

Comment:

Tweet

Check this Web site soft-group.com and you will come across dependable software development outsourcing company that will help you to reach your goals.

#11 By soft-group.com (103.7.57.18|31.184.238.73) on 2013-07-09 15:44

Want to know more about writing services? Looking for trustworthy company to receive help from? TopWritingService rewiew will present you a register of companies from which learners may pick the most qualified ones to buy essay from.

#10 By EssaysLab rewiew (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-01-17 11:10

If you have no clue what Internet site to find out custom writing service reviews on, get in touch with Best-Essay-Sites company and you will definately be satisfied.

#9 By College-Paper rewiew (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-01-17 10:36

Are you searching how to write a resume or where to receive resume writing samples and reliable resume services? Or you merely want to buy resume from best resume writers? Only get in touch with Resume company.

#8 By home page (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-01-11 21:50

We can take dissertation writing or dissertation work. But to prove that you are a good students, you have to take a thesis.

#7 By dissertation (91.212.226.136) on 2012-04-14 11:00

Hello, did people read about this topic? In the writing job onlne service is easy to incur everything!

#6 By academic writing jobs (91.212.226.136) on 2012-02-16 00:38

กิจกรรมดีๆไม่ประชาสัมพันธ์หน้าบอร์ดเลยละค่ะ

#2 By pk_fon on 2010-09-16 23:25

นานๆ จะโผล่มาซะที ก็มาเรื่องงานนะตัว เหอๆๆ

คิดถึงนะ

#1 By kurumi on 2010-09-07 23:08